Postacademische opleiding bemiddeling

 
De UAntwerpen en UGent bundelen de expertise van hun Rechtsfaculteiten en de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen voor de inrichting van deze unieke postacademische opleiding bemiddeling. De opleiding zet in op theorie én praktijk, interdisciplinair en met ervaren en door de FBC erkende bemiddelaars.

Iedereen die zich als erkend bemiddelaar wil vestigen is welkom, net als zij die in hun professionele setting conflicten beter willen leren hanteren. Het volgen en na evaluatie beëindigen van één of meerdere modules leidt tot een universitair getuigschrift.

In Antwerpen worden de deelnemers ondergedompeld in de theoretische en praktische knowhow van Christine Jacobs. Zij behoort tot de eerste lichting advocaten-bemiddelaars in België en als ervaren docent/trainer deelt ze graag haar jarenlange ervaring en opgebouwde expertise.
 

Programma academiejaar 2020-2021

 
Eén basismodule, drie specialisatiemodules.

De basismodule bestaat uit interdisciplinaire theoretische colleges. Deze bestuderen het conflict, de gevolgen en de aanpak met bemiddeling zowel vanuit sociologisch, filosofisch, juridisch als psychologisch oogpunt. Tijdens het praktijkgedeelte wordt intens geoefend op de bemiddelingsmethodiek.

De specialisatiemodule familiezaken benadert de verschillende familiale dynamieken en conflicten vanuit een juridische, psychologische en bemiddelingsgerichte hoek, waarbij het praktijkgedeelte opnieuw inzet op toepassing van de verworven kennis in concrete situaties.

De specialisatiemodules burgerlijke zaken en ondernemingszaken werken casusgericht. Een docent licht kort de essentiële theoretische principes toe en samen met de bemiddelaar-trainer oefenen de deelnemers hun tussenkomsten op basis van concrete casussen.
 
Wenst u bemiddelaar te worden? Ontdek het programma en schrijf in.